ΕΝΑ BLOG ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΟ

Το Blog αυτό δημιουργήθηκε από την ομάδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Σερρών (Ευδοκία Χρηστομάτη, υπεύθυνη παρατηρητηρίου για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Σερρών, Ιωάννης Πούλιος, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων) με σκοπό να αποτελέσει ένα βήμα ανταλλαγής ιδεών, προτάσεων και υλικού για το ζήτημα του υλικού και την καλύτερη λειτουργία του Παρατηρητηρίου.

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Κ. ΓΡΕΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

Πατήστε στο παρακάτω εικονίδιο
https://www.dropbox.com/s/i2bwthmpwwxu58k/%CE%A4%CE%B9%20%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CE%BF%20cyberbullying%20%283%29%2C%20%CE%93%CF%81%CE%AD%CE%B6%CE%B9%CE%BF%CF%85%20%5B%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%5D.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου